15AH, San Francisco

California, United States.

Send Your Mail At:

info@elitesupport.com

Working Hours

Mon-Sat: 9.30am To 7.00pm

Når du har laget en nettside du selv synes er kjempefin og flott, er det lurt å ta noen steg tilbake og sjekke hvordan det hele fungerer. Dermed kan du raskt oppdage ulike problemer og få løst disse før siden din er ute hos brukerne. Dersom du selv ikke har nok kunnskap om dette eller om html, bør du kanskje søke om ekstern hjelp. Her skal vi ta en rask gjennomgang av hvordan du kan sikre universal tilrettelegging.

Tastaturnavigering og responsiv design

Det er mange brukere som av ulike grunner er avhengig av et tastatur for å navigere rundt på nettet. Du kan teste hvordan løsningen din fungerer ved å trykke på tab-tasten. Sjekk blant annet at tab-rekkefølgen virker fornuftig og at det ikke er sikksakkhopping mellom de ulike kolonnene. Når du trykker på enter, skjer det du vil skal skje?

Responsiv design er også viktig. Dette gjelder spesielt for brukere med synshemninger. Da er nettleserforstørring en grei og enkel måte å få større tekst på skjermen. For å teste at dette fungerer kan du sette nettleseren i fullskjerm og bruke zoomfunksjonen. Gå gradvis opp til 200 % eller høyre og sjekk at alt er forståelig og tilgjengelig. Deretter endrer du fra fullskjerm og ned til det smaleste som er mulig. Sjekk om alt også fungerer like bra i denne størrelsen.

Farger og kontrast

Det er viktig med god kontrast mellom teksten og bakgrunnen, slik at teksten blir lett å lese. Dette gjelder ikke minst for brukere som har nedsatt syn og i situasjoner der lysforholdene er krevende. På alle typer tekst kan du bruke en såkalt pipettefunksjon i CCA, og ved hjelp av denne måle kontrasten mellom tekst og bakgrunn. Minimumskravene er 3:1 for stor tekst samt 4,5:1 for vanlig tekst.

Overskrifter

Overskrifter er viktige for de hjelper leseren med å orientere seg i teksten. For lesere med opplesingsverktøy er det viktig at kodingen på overskriftene har blitt utført riktig. Gå gjennom dine egne tekster og sjekk om du selv synes får lyst til å lese videre eller om du må endre overskriftene eller lage flere mellomtitler. Overskrifter er kodet med h1 til h6, det er viktig at du ikke går rett fra h2 til h6 og hopper over de i midten. Det er ikke bra for SEO og de av leserne dine som har skjermleser mister oversikten.

Lenkene må være synlige uansett ytre forhold. Når musepekeren holdes over lenken skal det også gi en synlig effekt. Det skal være lett for brukeren å se hva som er lenker og lenkene skal også være klikkbare. I tillegg er det viktig at teksten viser hvor leseren kommer dersom han følger lenken.

Alle bilder bør ha en alternativ tekst. Dette er for at brukere av siden din som ikke ser skal kunne oppfatte motivet i bildet gjennom teksten. Sjekk at alle bildene dine har en god alt-beskrivelse. Dersom du har en søkefunksjon på siden din må du også teste at folk kommer dit de skal når de skriver inn ulike søkeord.

Dette er bare noen av de mange tingene du kan og bør gjøre for å sikre at nettsiden din har en universell utforming og kan brukes av alle typer lesere. Dersom du har flere spørsmål rundt dette temaet kan du kontakte en av våre dyktige konsulenter.

Privacy Policy